Activities of GSGWFI

Loading...

Saturday, August 28, 2010

Kailangan na kayo ng ating kalikasan (NATO) Ikalawang bahagi!

Kailangan na kayo ng ating kalikasan (NATO) Ikalawang bahagi! 

Alam ba natin ang kahulugan ng "NATO", ito po ang North Atlantic Treaty Organization na ginawa ng European States at United States of America noong taong 1966, na nagsisilbng pinaka-United Nations kung giyera ang paguusapan at ito ay nananatili pa ding umiiral sa panahong ito.


Matanong na po natin, ang "NATO" ba sa Pilipinas ay alam ba ninyo o wala kayong ideya?

Sa pagpapatuloy ng ating blog na "Kailangan na kayo ng ating kalikasan" ay nais sana naming ipabatid sa lahat ng "Pilipino" na kailangan na talagang tayo ay magkaisa at hindi puro "NATO" lang o "No Action Talk Only", ito ay karaniwang nangyayari sa mga nagu-usap para sa ating kalikasan, sobra-sobra na ho ito, hindi na po ito puwede sa panahong kailangan na talagang magkaisa ang lahat ng Pilipino, at gayundin ang lahat ng tao sa mundong ating ginagalawan para sa ating kalikasan!


Sa pagkakataong ito ay may mga grupo na naman na gustong igaya sa ating grupo sa facebook na  "Kalikasan at "Wikang Filipino"" na nag-umpisa ng pag-gamit ng salitang "Tagalog o Filipino" sa pagtulong sa kalikasan ay gagawa din sila ng grupong "Wika at Kalikasan". Hindi naman natin tinatawaran ang kakayahan ng grupong ito at sana ay makatulong talaga ito sa ating kalikasan at kung may pagkakataon na tayo (Kayo at kami) ay magkadaupang palad ay hindi natin ito dapat pag-awayan ang paggamit ng salitang "Tagalog o Filipino" para sa kalikasan bagkus ay isipin natin na tayo ay ipinaglalapit ng ating "Panginoong Diyos" para magkatulong-tulong na buhayin muli ng namamatay nating kalikasan!


Sabagay ay hindi naman nila binabanggit kung anong wika ang kanilang gagamitin, sa dami ng ating salita sa "Pilipinas" na umaabot na tayo sa isandaan at limanpu't lima ay baka iba naman ang kanilang wikang gagamitin, ngunit kung sakali't ito ay "Tagalog o Filipino" ay magtulong-tulong na lang po sana tayo para sa ating kalikasan, at nagsusulong na din kami ng isang grupo at blog na tatawagin naman nating "Pambansang Wika at Kalikasan", purely o purong "Tagalog o Filipino" ang lahat ng discussion at mga komento ang puwede lang dito, nahihirapan din kasi kami sa "Pagkilos para Sagipin ang Kalikasan sa Pilipinas" dahil pinapasukan pa din ng englis, sa grupo at blog na ating gagawin ay ipa-flag agad pag nakakita tayo ng salitang banyaga!


Ang katawagan "NATO" ay nag-umpisa sa mga lugar ng Cubao, Quezon City, sa Mandaluyong, at Makati, sa mga nag-aahente ng mga malalaking property o kalupaan, mga hidden treasure, gold bars, ABL, Wells Fargo, bank guarantee at kung ano-ano pa na kay tagal-tagal na nilang pinag-uusapan pero mga walang naging katuparan hangang sa panahong ito na inaabot na tayo ng pagpapalit o pagbabago ng klima!


Minsan na din akong na-involved sa ganitong usapan pero noong pang taong 2003 ako bumitaw dahil naiisip ko na wala namang totoo at mauubos lang ang pera mo kapapa-miryenda at minsan pa ay pananghalian sa mga nagmi-middle man, ang maganda at magaling lang dito ay darami ang iyong kaibigan na siya kong nais mula't mula pa ng ako ay magka-isip!


At maging sa pakikipag-usap namin sa mga "Sanguniang Bayan" ng mga Munisipyo at Siyudad na sinasakop ng Rehiyon 3, sa Committee ng "Rivers Recovery Program" ng "ObaMMa River" o Obando, Meycauayan, at Marilao River, sa Blacksmith Institute, sa EMB o Environmental Management Bureau, sa "Sagip Pasig Movement" , sa "Rotary Club" ay parang naging "NATO" na dahil lagi na lang walang kasunod na meeting (Panoorin ang video sa itaas ng blog) kung paano ba makakatulong ang "Guardians Stop Global Warming Foundation, Inc" sa kanilang mga pino-proyekto.....pero ito ay noong panahon ng nakaraang administrasyon na halos itago nila ang mga pondo para sa ating kalikasan, sa panahon ng bago nating Presidente NoyNoy, siguro ay tutulong na sila, o kaya sila, kami, at tayo, ay magkakatulong-tulong na, at huwag na din sanang maging "No Action, Talk Only" lang ang mga susunod na mga pagpupulong para sa ating kalikasan!


Sa ngayon ay pinalitan ko na ang ibig sabihin ng "NATO" at ito po ay ang "Nandito Ako, Tutulong sa Organisasyong pang-kalikasan", at natutuwa ako at may mga nahikayat akong tumulong sa akin para palaganapin ang "Guardians Stop Global Warming Foundation, Inc." sa isang lugar sa Quezon City, na siya naming magiging "Pilot Project" sa mga pang-kalikasan at pagtulong sa kapwang mga proyekto, hindi po lahat sila ay galing Cubao, ang karamihan sa kanila ay talagang taga-dito sa lugar ng gagawin naming opisina, ia-anunsiyo namin ang lugar kung kumpleto na sa kagamitan.


At dito din kami kukuha ng mga aplikante para siyang magtrabaho para gumawa ng mga proyektong pang-kalikasan, gayundin ang mga pangkabuhayang proyekto o "Livelihood", at gaya ng lagi kong sinasabi, hindi makukuha ng pag-bo-volunteer ang mga solusyon para sa ating kalikasan, dahil ito ay madumi, mabaho, matagal na trabaho, at baka pa kayo magkasakit....mag-obserba na lang kayo o observer sa inyong lugar at maging miyembrong tagapag-taguyod!


Sa mga makakabasa nito na may pusong ginintuan na may malasakit sa ating kalikasan ay aming hinihikayat na maging "Tagapagtaguyod" na lang po o "Sponsor" ng ating "Guardians Stop Global Warming Foundation, Inc", huwag na lang pong mag-volunteer dahil hindi ninyo makakaya ang mga trabaho, ilalagay na lang namin ang inyong mga pangalan at kumpanya sa ating website gaya ng makikita ninyong sample o halimbawa sa makakalikasan page ng ating website, ang inyong larawan, katayuan sa buhay, at kung ano ang dahilan at tinutulungan ninyo ang "Guardians Stop Global Warming Foundation, Inc," sa kanilang mga proyektong pang-tao at pang-kalikasan!


I-klik lang po ang salitang makakalikasan na iba ang kulay at makikita ninyo ang sinasabi naming sample o halimbawa, ito po ay ginawa sa website ng "Stop Global Warming.Org." na siya kong kina-aniban noong ako ay nasa Amerika, sila po ay mga "Marchers" at dito po sa atin ay tatawagin naman nating "Stoppers", hihiramin po lamang natin itong sample o halimbawa ng gagawin nating "Stoppers" page sa loob ng dalawang buwan, ngayong araw na ito hangang Oktubre tatlungpu't isa, taong 2010!


Salamat po sa lahat ng makakabasa ng blog na ito at pagpalain nawa ng ating "Panginoong Diyos" ang ating bansa na malayo sa mga trahedyang dulot ng ating kalikasan.....at makabawi tayo sa masamang imahe dulot ng madugong insidente noong Augusto 23, sa ating bansa naman magu-umpisa ang mga tulungan o pagtulong-tulong para sa ating kalikasan....na kailangan maisalba dahil kailangan din ng buong mundo......mabuhay po kayo!


Jaime Leandro F. Reyes (Founder Jimrey)
Chairman & CEO, Guardians Stop Global Warming Foundation, Inc.

Monday, August 23, 2010

Kailangan na kayo ng ating kalikasan!

Kailangan na kayo ng ating kalikasan!

Sa patuloy na pagdumi ng ating kapaligiran, sa patuloy na pagbabago ng klima, sa patuloy na unti-unting pag-init ng panahon sa mundo, tayo ba ay dapat pang magsa-walang bahala?

Ang atin pong "Guardians Stop Global Warming Foundation, Inc. ay lubos na nagpaparating sa ating mga kababayan na ito ay hindi katulad ng ibang makakalikasang grupo na minsan lang kung kumilos sa loob ng isang taon o kaya naman ay nag-uumpisa ng isang proyekto na hindi naman tinatapos!

Sa pamamagitan ng aming blog na ito ay ihahayag namin na sa susunod na buwan ay magpapatuloy kaming maghingi ng tulong sa ating mga kababayan lalo na sa mga nakatira o may kumpanya sa Rehiyon 3 at National Capital Region, ito pa lang ang mga lugar ang ibinigay sa ating lesensiya ng DSWD, palalakihin o palalawakin po natin ito sa mga susunod na araw, makikita po sa kaliwa ang lesensiya, gayundin ang panghihikayat namin ng mga bagong miyembro, at gayundin sa mga dati nang may mga Organisasyon, Club, Assosasyon, Foundation o kumpanya man na tayo ay magbuklod-buklog na upang buhayin muli ang namamatay naming kalikasan, sa ating "MAKAKALIKASAN Org" natin sila kukumbinsihing sumapi!

Sa mga nakaraang taon na ang ating "Guardians Stop Global Warming Foundation, Inc. ay nanghihikayat na magkatulong-tulong para sa ating kalikasan sa mga "Lingkod Bayan" ng mga Siyudad at Munisipyo at ilang Ahensiya ng Gobyerno na nakasasakop sa mga lugar na nabanggit ay hindi kami masyadong binigyan ng importansiya sa dahilang wala daw silang pondo para sa ating kalikasan (Maaring ubos na) at sinasabi o isinusulat na lang sa amin na ipagpatuloy namin ang pangangalaga ng ating kalikasan at sila ay natutuwa sa mga ginagawa namin!

Sa pagpapalit ng ating Presidente ng bansa, ni P-Noy, ay muli kaming lalapit sa kanila at isasama na din namin ang mga kumpanya na hihingan ng tulong (Ngayon pa lamang namin ito gagawin) para sa pagbuhay muli ng ating kalikasan, lahat naman tayo ay nagbubuwis sa ating gobyerno, kaya kung ano man ang itutulong sa ating "Guardians Stop Global Warming Foundation, Inc." ay maibabawas sa inyong pagbabayad ng buwis dahil bibigyan namin kayo ng katunayan o resibo na kayo ay nagbigay at tumulong sa "Guardians Stop Global Warming Foundation, Inc.", kaya wala ding mawawala sa inyo kung hindi ninyo ginagawang mali ang inyong pagbabayad, hindi na ho ito puwede sa ngayong bago na ang ating Presidente! 

At sa mga "Ahensiya ng Gobyerno", "Lingkod Bayan", sa "Malalaki at Maliliit na Kumpanya", at sa mga "Indibidual" na aming bibigyan ng paanyaya na makibahagi ng pagtulong sa ating namamatay na kalikasan, ay ipinararating na namin sa inyo ngayon na pa lang na kung hindi kayo tutulong sa amin sa kadahilanang kayo lang ang nakakaalam, ay maiparating man lang namin sa inyo na may grupong kumpleto sa "Teknolohiyang pangkalikasan" ang gustong tumulong sa ating bansa ang nanga-ngailangan ng inyong tulong, at ipagdarasal din namin na magbago ang inyong kaisipan, dahil ito naman ay para sa bayan, sa kalikasan, sa ating mundo, at sa susunod na mga henerasyon!   

Bakit ang ating pamagat ng artikulo ay kailangan na kayo ng ating kalikasan? Ito po sa dahilang kailangang-kailangan namin ang tulong ninyo mismo sa inyo-inyong lugar, hindi naman kasi puwede na bibigyan namin ng sulosyon ang mga lugar lang namin dahil ang nakasasalay dito ay ang kalikasan ng buong bansa at pati na din ang buong mundo!


Ganito po kasi ang gusto naming mangyari at magagawa lang namin ito sa tulong ng lahat ng mga Pilipinong may pagmamahal sa ating kalikasan at gayundin sa mga may konti pang pagmamahal, alam naman namin na kahit konti ay lahat ng Pilipino ay may damdamin para sa ating kalikasan!


At ganito po iyon, sa lahat ng dako ng Pilipinas ay napakaraming tao ang walang trabaho, ang trabaho para sa pagbuhay muli ng ating kalikasan ay mangangailangan pa ng napakaraming taon bago natin ito matapos, kaya pagtrabahuhin natin ang mga walang trabaho at pag naiayos na natin ang kalikasan sa ating bansa ay posibling makarating tayo sa ibang bansa na mangangailangan ng ating tulong at mga teknolohiya!


Napakarami po ng ating mga teknolohiya para sa ating kalikasan na pinagbuhusan ng panahon ng mga Director ng ating "Guardians Stop Global Warming Foundation, Inc." para ito ay magawa kaya huwag po sana natin itong sayangin, ang problema lang po natin ay pondo para magawa lahat ito at makatulong na din sa mahihirap nating kababayan dahil sa pagsali sa ating "Guardians Stop Global Warming Foundation, Inc." ay nanga-ngahulugan din ng trabaho para sa kanila!


Kung inyo pong titignan ang aming website ay makikita ninyo doon ang mga teknolohiyang gagawin ng ating "Guardians Stop Global Warming Foundation, Inc.", mahihirap at marurumi ang mga trabahong ito kaya hindi puwede ang volunteer, ang kailangan dito talaga araw-araw na trabaho, at ito ho ang mga ipapa-trabaho natin sa mga kababayan nating walang trabaho, at magbibigay din tayo ng mga pangkabuhayang proyekto o livelihood na kakailanganin din ng ating mahihirap na kababayan, at pag-gawa ng mga bagay na gagamitin din ng ating "Guardians Stop Global Warming Foundation, Inc.", kaya po isusulong na namin sa mga darating na araw ang proyektong "Trabaho at Teknolohiya para sa bansa at Kalikasan", na ang lahat ng miyembro ng "Guardians Stop Global Warming Foundation, Inc." at grupo na kasapi sa "MAKAKALIKASAN Org." ito yung "MAkabayang KAlipunan at KApatiran sa LInis KApaligiran para sa SANlibutan"...ay magkakatulong-tulong para pangalagaan ang ating kalikasan at kapaligiran mismo sa kani-kanilang lugar!


Kailangan na kayo ng ating kalikasan, dahil sa mga tulong lang ninyo magagawa ang mga pangkalikasang proyekto, huwag na ho tayong magpa-volunteer at mawawalan din ho ng silbi kung hindi araw-araw na trabaho, kung gusto ninyong makialam sa mga ginagawa namin puwede naman kayong magbigay ng mga suhesyon kung kayo ay "Miyembrong Taga-pagtaguyod", ang kaibahan lang ng "Miyembrong Tagapagtaguyod" sa "Tagapagtaguyod" o "Supporter" ng ating "Guardians Stop Global Warming Foundation, Inc." ay puwede kayong maging Coordinator ng inyong lugar kung inyong nanaisin, at puwede ding maging "Director" sa mga darating na election ng ating "Guardians Stop Global Warming Foundation, Inc.", at kayo ang mamahala ng mga magtratrabaho nating miyembro sa inyong lugar, ulitin ho natin, mismo sa inyong lugar!


Sa nangyaring hostage taking incident noong isang araw ay nasira ang ating turismo sa ating bansa, ngayon na ang pagkakataon nating makabawi para muli silang mahikayat na maging bisita natin silang muli, ang mga turistang natatakot ng maglakbay sa ating bansa, ipakita nating nagkakaisa tayo para sa ating kalikasan, at malay ba natin na tayo ay hikayating gawin din ang ating mga teknolohiya sa kanilang bansa dahil kailangang-kailangan na ito sa panahon ngayon!


Salamat, at huwag po sanang mabibigla kung makakatangap kayong muli ng aming imbitasyon sa pagsapi at pag-hingi ng tulong para sa ating "Guardians Stop Global Warming Foundation, Inc.", at kung kayo ay minsan na naming nabigyan ng paanyaya pero hindi ninyo binigyan ng pansin, sa pagkakataong ito ay nakikiusap kami na ito ay bigyan na ninyo sana ng pansin, at sa una pa lang makakatangap, huwag ho sana ding mabibigla na makatangap ng paanyaya dahil: Kailangan na kayo ng ating kalikasan!

Ang una naming gagawing proyekto ay ang pagtuturo sa mga kabataang may edad na 18 hangang 25 ng lahat ng bagay na makakatulong sa ating namamatay na kalikasan, gayundin ang pag-gamit ng computer, at ito naman ang kanilang ituturo sa mga katandaan na gustong makatulong sa ating kalikasan ngunit hindi alam ang mga gagawin!

Para makita ang sinasabi naming mga teknolohiya ay maari ninyong i-klik ang mga salitang Kailangan na kayo ng ating kalikasan na kulay orange, hindi pa ho kasama ang ibang teknolohiya katulad ng pag-gawa ng bahay gamit ang basura at baka makopya, marami ho kasi ang mga nakaka-kopya ng ating mga ginagawa na hindi naman namin miyembro, sa mga miyembro lang muna ito iuulat at kung paano gagawin, marami pa hong kulang ang nakalagay sa ating website, huwag ho kayong magtaka dahil ito ho ay sa kakulangan pa ng  Copyright o Patent, at kung gusto ding malaman kung sino-sino ang mga Director na nagpapatakbo ng ating "Guardians Stop Global Warming Foundation, Inc." ay tignan na din po ang about us page pag kayo ay nasa website na, panoorin na din po ang mga video sa itaas nito, ang mga nakaraan naming pakikipag-usap sa mga Sanguniang Bayan, at gayundin sa Club na nag-imbita sa amin, na nawalan na yata ng saysay, sa pagkakataong ito, muli namin silang hihikayatin! 

Salamat po sa lahat ng nagbasa at patnubayan nawa ng ating "Panginoong Diyos" ang ating bansa!

Guardians Stop Global Warming Foundation, Inc.

Thursday, July 29, 2010

Flashback - Immediate Rehab of Angat Dam urged!

October 26, 2009 - Manila Bulletin, by: Marvyn N. Bexaning.

Bulacan Vice Gov. Willy Sy-Alvarado on Monday called for the immediate rehabilitation of Angat Dam following the confirmation by Phivolcs director Renato Solidum that a fracture runs across the reservoir.
This fracture is apparently part of the West Valley Fault that stretches from the Sierra Madre down to Rodriguez, Rizal and then on to Angat. The East Valley Fault, on the other hand slices through Marikina and worms through segments of Quezon City, Pasig, and Mandaluyong; and down through Muntinlupa and up to Tagaytay.
Speaking at the La Ignazia Forum in Quezon City on Monday, Sy-Alvarado said the recent discovery of a dangerous fracture beneath the reservoir is consistent with the findings of a Norwegian expert who said the damage to be wrought by a major tremor to Angat Dam is "unacceptable."
Solidum stressed that the West Valley Fault is active, meaning that it has had seismic activity in the last 10,000 years, and cautioned people to be prepared even if he says that the possibility of a major quake in the short term is not high.
Sy-Alvarado complained that the releases of water from both the Angat and Ipo Dams caused flooding in nearly half of Bulacan and he blamed the denudation of 50 percent of Ipo Dam’s watershed and 51,000 hectares of the forest cover around Angat Dam as the culprit for the destruction wrought by tropical storm Ondoy last month.
He noted that in 1987, landslides occurred in Angat and this prompted a study by a team from the Japan International Cooperation Agency (JICA) for 17 months but this did not prompt the National Power Corp. (Napocor) to repair the damage.
Sy-Alvarado said Bulacan has not been earning as it should from the operations of the dam even as the Local Government Code (LGC) allows local government units (LGUs) to secure one percent of the proceeds, or P100 million annually.
Apart from this, he complained that only 17 towns in Bulacan and four in Pampanga benefit from the irrigation water from Angat. The dam actually provides water for Ipo Dam for distribution to the water districts in Obando, Meycauayan and nearby towns. Bulk of the water in Angat is distributed to La Mesa Dam in Quezon City for residents of Metro Manila.
He said he is opposed to the privatization of Angat Dam but warned government must open Laiban Dam or other dams to relieve Angat, rehabilitate it and possibly extend its life.
Sy-Alvarado noted that the delay in the construction of new dams would exert pressure on Angat and on all Bulacan residents who had not been getting additional compensation for the resource that is stored in the province.
He complained the water rights of Bulacan have not been utilized adequately and it pays more for the water that is brought from Angat for provincial residents.
The Bulacan vice governor warned that his provincemates want government to work triple time to restore the watersheds of the dams and ensure that they can store water. If not, they will be compelled to take over the facilities to satisfy their demand for water.

Friday, July 23, 2010

Makakalikasan ka nga ba?

http://virginpecopro.net/makakalikasanMakakalikasan

Makakalikasan ka nga ba? Ano bang dahilan at tinanong namin ito, siguro sa dami ng grupong nabubuo sa ngayon na patungkol sa ating kalikasasan ay nagiisip ang mga taong nakakabalita sa pagbuo ng mga grupong ito na, tunay kayang mga makakalikasan ito o gusto lang magkapera o gusto lang nakikilala sila?

Ang pagiging isang tunay na makakalikasan ay dapat kasama ang damdamin, pag-iisip, at puso, kung wala kayo nito ay hindi masasabing tunay kayong makakalikasan, at iisa-isahin natin ito:

Damdamin: Ang dapat ay may damdamin kang makatao, dahil ang tao ay bahagi ng kalikasan, mahalin mo ang kapwa mo tao at hindi dapat apihin, busabusin, at tratuhing alipin, kahit na ano ang katayuan niya sa buhay, hindi nakapag-aral o sabihin na nating mangmang, may damdamin din iyan, at katulad ng ating kalikasan, marunong din iyang gumanti kung inaakala niya na binubusabos o inaapi natin siya, kung ano ang maitutulong natin sa kanila gawin natin ito at makikita natin na balang araw tutulong din sila sa atin, at iwasan ang pangloloko o sabihin na nating panglalamang sa kapwa!

Pag-iisip: Maraming tao ang nagsasabing siya ay makakalikasan, pero nagtatapon ng basura kung saan-saan, gumagamit ng napakaraming sasakyan, kumakain ng mga pananim na ginamitan ng kemikal, at higit sa lahat gumagamit ng mga kagamitang galing sa punong-kahoy sa kagubatan, masasabi ba natin na tayo ay makakalikasan kung ang mga ito ay ating ginagawa?


Puso: Ito ang napakahirap, kung may damdamin kang makakalikasan, dapat may puso o awa ka sa mga may buhay na nilalang, maging ito man ay insekto, hayop, puno, at tao, dahil lahat iyan ay ginawa ng ating Diyos para magkatulong-tulong na mangalaga ng ating kalikasan, nagiging mapanganib lang sila dahil na din sa mga pinag-gagagawa din natin!

Mahirap maging tunay na makakalikasan, kahit kami nahihirapan, pero kung ano ang kaya naming ibigay o ituro ay ginagawa namin, huwag po sanang ituring na panunuya ito sa mga gumagawa ng mga grupong pangkalikasan, kung kayo ay nakarehistro na sa "Securities and Exchange Commission" ay piliting komontak sa amin, at pagtulung-tulungan natin na maiwasto ang tamang pangangalaga ng ating kalikasan, wala ho ditong pagpatay ng ilaw minsan isang taon na itinuturo ng ibang grupo, at wala ho ditong para-parada na tinuturo ng ibang grupo, wala ditong paglilinis ng mga kapaligiran, kailogan, at karagatan minsan isang taon, wala ho ditong pagtatanim ng mga punong kahoy minsan isang taon, kung hindi araw-araw na puro implementasyon ng mga dapat gawin para sa ating namamatay ng kalikasan, at ang mahalaga, ang pakikipag-kapwa tao!

Makikita ang aming contact tel. nos. sa website na http://virginpecopro.net, salamat ho sa pagbasa ninyo!